Stifteren af Kattens Værn Aalborg:

Oprindeligt var det Karl Otto Schmidt, som startede op med katteværnsarbejdet i Aalborg Kommune. Karl Otto sørgede i en række tilfælde for, at katte, som var sunde og raske og i øvrigt var egnede hertil, blev kastrerede/steriliserede og sat ud igen.

 

Karl Otto kom ret hurtigt i kontakt med Vera Lange, som selv havde problemer med for mange katte i nærheden af hendes privatadresse på Fyrrebakken i Hasseris. Vera fik en del af disse katte neutraliseret og genudsat, men fik samtidig øjnene op for, at der måske kunne skaffes et hjem til de katte, som var tamme.

Hun tillod sig endda at mene, at man måske kunne få penge for disse katte, når de var vaccinerede. En mening, som mange rystede på hovedet af dengang, men som siden har vist sig at være rigtig. Vera engagerede sig mere og mere i katteværnsarbejdet og fik derfor også ret hurtigt brug for mere plads til de katte, som hun gerne ville sælge.

 

Det lykkedes for hende at få stillet et lokale til rådighed på Østerbro i en årrække. Lokalet tilhørte slagteriet, som siden hen selv fik brug for det, og Vera måtte derfor på jagt efter nye lokaler.

 

Jagten endte ved en ejendom på Struervej 80 i Aalborg Øst som kom til at bestå af en internatdel og en indfangningsdel, som Kai Riesendorf efterhånden kom til at stå for.

 

I 2006 overtog hovedafdelingen for Kattens Værn økonomistyringen i lokalafdelingen. Aktiviteterne på stedet havde fået et sådant omfang, at der ikke længere lokalt kunne skaffes penge til lønninger.

 

I 2007 ophørte samarbejdet med Kattens Værn, og Vera reetablerede sin gamle forening (Kattens Vel Aalborg) i samarbejde med Kai Riesendorf.

 

 

 

Du kan læse mere om sidstnævnte forening på hjemmesiden: www.Kattens-vel-Aalborg.dk